Vergoeding fysiotherapie 2018

Over de vergoeding van de behandeling fysiotherapie is soms onduidelijkheid. Afhankelijk van de polis die een patiënt heeft afgesloten, wordt de behandeling wel of niet vergoed. Hierbij is een verwijzing meestal niet noodzakelijk. De noodzaak van een verwijzing wordt bepaald door de zorgverzekeraar. Daarnaast kunnen zij aanvullende voorwaarden stellen. Met onderstaand overzicht hopen wij meer duidelijkheid te geven wanneer het voor een patiënt noodzakelijk is om een verwijzing te hebben ten behoeve van de vergoeding van de behandeling. 

Verwijzing
Kinderen jonger dan 18 jaar hebben een verwijzing nodig indien er sprake is van een indicatie voor langdurige behandeling (kinder)fysiotherapie. Dit is onder andere het geval bij een motorische achterstand welke onder het 5e percentiel ligt. De kinderfysiotherapeut zal deze verwijzing aanvragen. Belangrijk is dat op de verwijzing “motorische retardatie” staat.

Ook voor de behandeling aan huis is een verwijzing noodzakelijk. Dit geldt voor iedere leeftijd. Op de verwijzing moet aangegeven staan dat de behandeling aan huis plaats moet vinden.

Verder is er een verwijzing noodzakelijk voor behandeling bij een indicatie die op de lijst “langdurige behandeling fysiotherapie” is opgenomen. Deze kun je downloaden via https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen/.

Tot slot is er een verwijzing noodzakelijk bij de behandeling in verband met artrose. Sinds 1 januari 2018 worden er voor deze indicatie per jaar maximaal 12 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Ook hierbij geldt dat de kosten ten laste worden gebracht van het eigen risico.

Aanvullende voorwaarden
Voor de behandeling van mensen met Parkinson dient naast een verwijzing de praktijk aangesloten te zijn bij Parknet. Fysiotherapie Fitpunt is aangesloten waardoor de behandeling wordt vergoed.

Voor de mensen met claudicatioklachten moet de praktijk aangesloten zijn bij Claudicationet. In verband met de collega-praktijken die bij dit netwerk zijn aangesloten, zijn wij van mening dat de zorg voor deze groep in Bemmel voldoende aanwezig is en zijn wij niet aangesloten bij het netwerk. Mocht een patiënt zich toch bij ons aanmelden dan zullen we in overleg naar een collega-therapeut verwijzen.