Het aantal behandelingen dat maximaal vergoed wordt uit de basisverzekering is afhankelijk van de klasse A t/m D. De classificatie van de patiënten kan door de fysiotherapeut of huisarts worden bepaald. Met name voor de patiënten in klasse B t/m D biedt het aantal behandelingen dat wordt vergoed voldoende ruimte voor een uitgebreid begeleidingstraject. Om in aanmerking voor een dergelijk traject te komen is een verwijzing met minimaal een vermelding van de GOLD klasse noodzakelijk.