Kely volgt de opleiding fysiotherapie aan de HAN. Met deze stage is Kely in haar eindfase van de opleiding gekomen. Als zij voor deze stage in juni 2019 een voldoende haalt dan rondt zij haar studie af en is ze bevoegd fysiotherapeut. Wij vinden het erg leuk om Kely in deze laatste fase van haar studie te mogen begeleiden.
Kely zal op maandag tot en met vrijdag aanwezig zijn. In deze periode kan zij onder begeleiding of zelfstandig de behandelingen fysiotherapie of de begeleiding bij de training uitvoeren. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, of ben je niet tevreden over de begeleiding, dan verzoeken wij dit kenbaar te maken bij Sander of bij de direct begeleidend fysiotherapeut zodat een passende oplossing wordt gevonden.