De keerzijde is dat een grote groep patiënten van de IC wordt ontslagen met lichamelijke, psychische en cognitieve klachten. Deze klachten kunnen tot jaren na ziekenhuisontslag aanhouden en staan vaak los van de oorspronkelijke ziekte waarvoor de patiënt werd opgenomen. Deze combinatie van problemen wordt het post-intensive care syndroom (PICS) genoemd.

Om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in de revalidatie heeft Karin in januari de cursus ‘De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis’ afgerond. 

Bij de revalidatie wordt naast het herstel van lichamelijke klachten zoals spierzwakte, conditieverlies en gewrichtsklachten ook veel aandacht gegeven aan het vinden van de acceptatie en juiste afstemming in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten met de behaalde fitheid waardoor een goede kwaliteit van leven ontstaat.