Omdat de video’s nog regelmatig worden bekeken, hebben we besloten ze voorlopig nog op de website te laten staan. De video’s kan je via deze link bekijken: https://www.fitpunt.nl/trainingen.

Heb je een vraag of een suggestie voor een nieuwe video, dan horen we dit graag. Spreek een van de medewerkers aan of stuur een mail naar info@fitpunt.nl.