Heb je geen aanvullende verzekering of is het maximaal aantal behandeling dat vergoed wordt bereikt, dan moet je zelf de kosten voor een behandeling betalen. Hiervoor brachten we altijd het praktijktarief in rekening.

Recent is gebleken dat dit leidde tot onduidelijkheid. Dit omdat het praktijktarief afwijkt van het tarief van de zorgverzekeraar. Om deze reden hebben we besloten dat vanaf 1 augustus 2022 voor alle niet verzekerde zorg het tarief in rekening wordt gebracht dat contractueel overeen is gekomen met de zorgverzekeraar.