Met Kleutergym wordt deze basis voor het bewegen gelegd. Kinderen worden op een speelse manier uitgedaagd om spelletjes en activiteiten te doen waarbij de grondvormen van bewegen centraal staan zoals; springen, zwaaien, duikelen, gooien, klimmen, balanceren, dansen etc. Daarbij komen de meer complexe vaardigheden aan bod zoals touwtjespringen, hinkelen en verschillende technieken van gooien.

Bij de Kleutergym werken de kinderen ook met elkaar waardoor ze leren om rekening met elkaar te houden, elkaar te helpen, samen oplossingen te vinden en op hun beurt te wachten. Daarnaast stimuleert dit het inzicht in ruimte, afstand en snelheid.

Kleutergym is voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar en wordt gegeven op dinsdag van 15.15 tot 16.00 uur. De kosten voor deelname bedragen € 100,- voor 10 lessen. Bij een medische indicatie is vergoeding door de zorgverzekeraar van toepassing. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden, stuur dan bij voorkeur een mail naar info@fitpunt.nl.