Fitpunt op school

Naast de werkzaamheden in de praktijk is Lisanne met grote regelmaat op de basisscholen in Lingewaard actief. Als kinderfysiotherapeut is zij onder andere gespecialiseerd in de begeleiding bij het schrijven en zet deze kennis graag in. 

Op de Borgwal in Bemmel en de Doornick in Doornenburg geeft Lisanne naast de individuele begeleiding ook schrijfles in groep 3. Gedurende het schooljaar krijgen de kinderen van groep 3 in groepjes van 5 tot 6 kinderen in totaal 5 lessen aangeboden. In deze lessen leren zij onder andere een juiste pengreep en schrijfhouding aan. Om het geleerde te behouden komt Lisanne in groep 4 en 5 nog eens terug voor het geven van een klassikale les. 

Resultaat van de begeleiding is dat de kinderen een optimale start maken in de ontwikkeling van een duidelijk handschrift en klachten in bijvoorbeeld handen of armen door een verkrampte houding worden voorkomen.