Voor de deelnemers is indien dit nodig was een hometrainer en tablet beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben alle deelnemers een activiteitenmeter beschikbaar gesteld gekregen. Op meerdere momenten in de week gaan we voor groepen van 4 personen online training geven. Met dit programma verwachten we de fitheid en gezondheid van deze groep mensen op peil te kunnen houden in de periode dat zijn niet of nauwelijks naar buiten kunnen.