Neurofit

Neurofit is een speciaal beweegprogramma voor mensen die door een niet aangeboren hersenaandoening (bijvoorbeeld na een beroerte (CVA), MS of Parkinson) niet meer in staat zijn deel te kunnen nemen aan sportactiviteiten zoals die worden aangeboden door sportverenigingen, sportscholen of bijvoorbeeld de ouderenbond. Ook als je moeilijk kunt staan of lopen of rolstoelgebonden bent, ben je van harte welkom om deel te nemen.

De training

Tijdens de Neurofit bieden wij jou sport- en spelmomenten en gerichte oefeningen om je lenigheid, kracht en balans te trainen. De training wordt afgesloten met thee/koffie waarin je ervaringen met elkaar kan delen.

Naast de training organiseren we 3x per jaar een themabijeenkomst. Deze bijeenkomsten hebben tot doel de kennis en vaardigheden rondom het leven met een CVA te vergroten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn ook de partners en mantelzorgers van harte welkom.

Deelnemen aan de Neurofit is dus meer dan alleen je fitheid verbeteren. Het biedt ook veel informatie, geeft plezier in bewegen en kent een grote mate van sociale verbondenheid.