Innovatieplan

In december 2015 heeft de raad van de gemeente Lingewaard de sportnota aangenomen. Onder de titel “meedoen is belangrijker dan winnen” zijn de diverse initiatieven beschreven om het bewegen in de gemeente Lingewaard te stimuleren en te optimaliseren. 

Vanuit de gemeente Lingewaard hebben wij een subsidie gekregen om een bijdrage te leveren aan de uitvoer van de sportnota. Als fysiotherapeut verwachten wij een bijdrage te kunnen leveren aan een specifieke groep mensen waarvoor het bewegen niet meer vanzelfsprekend is.  

Het plan beoogt te bereiken dat er voor mensen met een niet aangeboren hersenaandoening in de vorm van een beroerte (CVA) een beweegprogramma wordt aangeboden, dat aangepast wordt aan de mogelijkheden van de deelnemers. Dit beweegprogramma stelt hen in staat te kunnen werken aan de fysieke fitheid en sociale participatie hetgeen een positieve invloed heeft op de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven.

Inmiddels zijn de meeste voorbereidingen achter de rug. In januari 2017 hopen we van start te kunnen gaan. Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan dit programma, stuur dan een mail naar info@fitpunt.nl of bel naar de praktijk en vraag naar Sander.